Obecně závazné vyhlášky - archiv

Vyvěšeno Sejmuto Název
Popis (anotace):
03.12.2021 31.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Čermná č.4_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
03.12.2021 31.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Čermná č.3_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
09.08.2021 22.09.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Čermná zkráceným postupem a data konání veřejného projednání
07.05.2021 28.06.2022 Obecně závazná vyhláška obce Čermná č. 2/2021 o pohybu psů na veřejném prostranství
01.05.2021 20.06.2022 Obecně závazná vyhláška obce Čermná č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
05.03.2021 13.12.2023 Směrnice č. 1/2021 o zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Čermná
13.06.2020 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 5/2020
10.01.2020 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 1/2020
10.01.2020 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 2/2020
10.01.2020 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 3/2020
10.01.2020 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 4/2020
13.12.2019 12.01.2020 Obecně závazná vyhláška 1/2019
10.12.2018 09.01.2019 Obecně závazná vyhláška 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů

14.09.2018 14.10.2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo usnesením č. 815/18 na svém 12. zasedání dne 10. 9. 2018 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Tato územně plánovací dokumentace pro celé území Plzeňského kraje byla projednána dle požadavků stavebního zákona a po nabytí účinnosti bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území dle § 36 odst. 5 stavebního zákona.

31.08.2018 07.10.2018 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (ORR KÚPK), jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) dle §7 odst. 1 stavebního zákona, pořídil návrh Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace reaguje na požadavek oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o., vymezit koridor pro plynovod v souběhu s plynovodem GAZELA na území Plzeňského kraje.
Návrh byl projednán s dotčenými orgány, dostal souhlasné stanovisko od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bude veřejně projednán dle § 39 stavebního zákona.
Po dobu vyvěšení vyhlášky (37 dnů) může každý uplatnit písemné připomínky, a dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou uplatit námitky k měněným částem ZÚR PK.

10.08.2018 13.12.2023 Směrnice č. 2/2018 k zapůjčení hasičské techniky obce Čermná
10.08.2018 13.12.2023 Směrnice č. 3/2018 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Obce Čermná
09.02.2018 26.03.2018 Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

10.11.2017 10.12.2017 Obecně závazná vyhláška 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

05.12.2016 31.12.2016 Obecně závazná vyhláška 2/2016

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů

12.02.2016 29.02.2016 Obecně závazná vyhláška 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

11.12.2015 10.01.2016 Obecně závazná vyhláška 3/2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů

09.05.2015 09.06.2015 Obecně závazná vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

05.01.2015 05.02.2015 Obecně závazná vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čermná

05.12.2014 05.01.2015 Obecně závazná vyhláška 2/2014

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.07.2009 13.12.2023 Obecně závazná vyhláška 1/2009

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 12:30

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
Žádné události
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout